Підтримка енергоефективності на підприємствах
Державний механізм фінансової підтримки та стимулювання енергоефективної модернізації підприємств України
Сергій САВЧУК
Голова Держенергоефективності
Промисловість – один з найбільш енергоємних секторів економіки. Наразі на нього припадає майже 33% кінцевого енергоспоживання. Водночас цей сектор має достатньо великий потенціал до енергозбереження. Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року в Україні використання енергоресурсів у цій сфері потрібно зменшити на 3,2%, що становить 25% від загального очікуваного зменшення споживання енергії.
Ми відкриті до співпраці
На цій сторінці Держенергоефективності інформує громадськість, бізнес, органи державної влади та місцевого самоврядування щодо кроків імплементації новітнього механізму фінансової підтримки та стимулювання енергоефективної модернізації підприємств.

Мета механізму – підвищення конкурентоспроможності економіки України шляхом зменшення частки паливо-енергетичних ресурсів у собівартості продукції.

Для досягнення мети та якісної роботи механізму запрошуємо підприємства та банківські установи до діалогу в рамках його розробки.
Енергоефективні заходи, на які планується надаватись державна підтримка:
  • заміщення викопних видів палива на відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива;
  • встановлення енергоефективного технологічного обладнання;
  • запровадження системи енергоменеджменту;
  • впровадження високоефективних інженерних систем, систем обліку та управління ресурсами;
  • термосанація будівель, приведення їх до мінімальних вимог з класу енергоефективності.
Хто зможе користуватись державною підтримкою?
Умови участі підприємств:
Беззбиткова діяльність
Наявність системи енергетичного менеджменту (ISO 50001) або екологічного менеджменту (ISO 14000)
Алгоритм отримання державної фінансової допомоги підприємствами
1
Система енергоменеджменту
Впровадження системи енергоменеджменту на відповідність стандарту ISO 50001 (якщо відсутня)
2
Енергоефективні заходи
Визначення переліку енергоефективних заходів для впровадження
3
Отримання кредиту
Складання заявки на кредит, формування пакету документів та подання до банківської установи, отримання кредитних коштів
4
Впровадження енергоефективних заходів
Забезпечення зменшення споживання паливо-енергетичних ресурсів, скорочення емісії двоокису вуглецю при збереженні або збільшенні обсягу виробленої продукції.
5
Повідомлення про досягнуті результати
Звітування до банківської установи
6
Верифікація результатів
Перевірка реального рівня підвищення енергоефективності
7
Компенсація частини кредиту на проведення енергоефективних заходів
В залежності від виду заходів, типу та розміру підприємства - до 40% від тіла кредиту
Приклади ЕЕ проектів на підприємствах
За видами споживаної енергії
Кондиціонування повітря
Повітряні компресори
Вентилятори (системи вентиляції)
Виробничі машини і механізми (технологічне нагрівання, електротяга, електроприво)
Вакуумні помпи
Гідравлічні помпи
Мішалки
Нагрівачі рідин і газів
За споживачем теплової енергії
Парові котли
Термальні рідинні нагрівачі
Водогрійні котли
Печі
Парогенератори
Спалювачі сміття
Сушильні шафи
Нагрівачі рідин
Опалення приміщень
За підтримки
+380 44 590 54 12
info@eee.org.ua
пров. Музейний, 12
Київ