Енергоефективність у промисловості: додатковий тягар чи інструмент модернізації та зменшення викидів парникових газів?

 25 Квітня, 2024

Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року промисловий сектор має скоротити споживання енергії на 1,6 млн. тне., що у структурі очікуваних результатів становить 25 %.

Нинішня ситуація

Останніми роками в Україні відбувається суттєве зменшення обсягів споживання енергії промисловими підприємствами через спад виробництва продукції. Однак скорочення виробництва промислової продукції не сприяло зменшенню енергоємності, оскільки підприємства продовжують використовувати застарілі технології та обладнання.

Прогноз на майбутнє

У майбутньому ця ситуація може призвести до того, що підвищення завантаження виробничих потужностей промислових підприємств спричинить суттєве зростання обсягів споживання енергії та збільшення викидів парникових газів.

В умовах глобалізації кожна окрема країна не може планувати свій економічний розвиток, зокрема промислового сектора, без урахування розвитку світової економіки. Основні стратегічні вектори розвитку країн світу на десятиліття узгоджуються між країнами на рівні ООН.

Підписання Україною Паризької угоди покладає на країну амбітні зобов’язання із забезпечення сталого розвитку економіки з одночасним скороченням викидів парникових газів. У структурі цих викидів промисловість в Україні, включаючи енергетику, становить 80 %. Саме тому промисловість перебуває у фокусі уваги під час розроблення стимулюючих механізмів із запровадження енергоефективних заходів.

Не варто забувати, що під час спалювання викопного палива виділяється не тільки СО2, а й забруднюючі речовини. Їх відмінність від викидів СО2 полягає у тому, що вони шкодять довкіллю — забруднюють повітря, воду, землю та негативно впливають на здоров’я людей.

ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ! Викиди забруднюючих речовин можна зменшити шляхом установлення фільтрів, проте викиди СО2 вони не знижують. До того ж установлення фільтрів часто призводить до збільшення використання енергії на те, щоб підвищити тиск для проходження газів.

Джерело: журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Залишити відповідь

Next Post

Котельня на відходах виробництва ТОВ “Варіація”

Ср Бер 27 , 2019
Керівництвом проекту було прийнято стратегічне рішення щодо модернізації теплового господарства підриємства.