Консалтинговий центр з енергоефективних технологій для малого та середнього бізнесу

 22 Липня, 2024

Поточна ситуація. В даний час в Україні впровадження енергоефективних технологій в сфері малого та середнього бізнесу розвиваються недостатньо активно. Можна відзначити наступні причини такої ситуації:

  • Підприємства малого і середнього бізнесу не мають інформації, кваліфікованих фахівців і фінансових ресурсів для ідентифікації та розробки техніко-економічних обґрунтувань банківських проектів з енергоефективності;
    • Енергетичні аудити, проведені в Україні на підприємствах малого та середнього бізнесу в період 2000-2019 роки, не підтвердили своєї результативності через недостатню спеціальної кваліфікації енергетичних аудиторів. У більшості випадків вони мали загальнотеоретичну підготовку, але не мали достатньої кваліфікації і практичного досвіду для вирішення конкретних проблем з різноманітних енерготехнологічних процесів.
    • Численні конференції з енергоефективності часто не є достатньо результативними, оскільки не пропонують вирішення конкретних спеціалізованих проблем.

З метою подолання цих бар’єрів організований Консалтинговий центр з енергоефективних технологій для малого та середнього бізнесу (КЦЕТ), функціонування якого підтримується Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), Асоціацією інженерів енергетиків України, Інститутом газу НАН України.

Інституційна структура КЦЕТ включає в себе:
– віртуальний офіс консультантів-координаторів,

–  базу даних профільних консультантів за напрямками енергоефективності.

Основними  напрямками енергоефективності для підприємств малого та середнього бізнесу є:

– підвищення енергоефективності інфраструктурних систем промислових підприємств (електро-, тепло-, паро-, водопостачання, системи стисненого повітря, освітлення, охолодження);

– підвищення енергоефективності енергоємних технологічних процесів (промислові печі, сушка);

– утилізація скидної теплової енергії промислових підприємств заміщення природного газу біопаливом і альтернативними джерелами енергії;

– використання енергії сонця і довкілля;

– спільне вироблення теплової та електричної енергії на різних видах палива;

-створення систем енергетичного менеджменту на підприємстві.

Функціонування КЦЕТ здійснюватися з використанням телекомунікацій за наступним алгоритмом:

1)   надходження заявки від підприємства в віртуальний офіс;

2)    уточнення проблеми консультантом- координатором;

3)   визначення профільного консультанта;

4)   організація висококваліфікованої дистанційній консультації.
У разі необхідності робота може бути продовжена:

5)    виїзд профільного консультанта на об’єкт і проведення скануючого енергетичного аудиту;

6)   проведення цільового енергетичного аудиту;

7)    підготовка попереднього банківського ТЕО;

8)   8) робота з реалізації проекту.

Очікувані результати :

•підвищення якості проведення енергоаудитів у промисловості;
• підвищення енергоефективності та конкурентоспосбності підприємств малого і середнього бізнесу;

• розширення ділових контактів підприємств з банками, що фінансують проекти з енергоефективності.

Next Post

Українці можуть втратити доступ до держпідтримки енергоефективних заходів

Нд Сер 9 , 2020
Чому “теплі кредити” є більш ефективним інструментом, ніж Фонд енергоефективності.