Державна підтримка

Промисловість – один з найбільш енергоємних секторів економіки. Наразі на нього припадає майже 33% кінцевого енергоспоживання. Водночас цей сектор  має достатньо великий потенціал до енергозбереження.

Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року в Україні використання енергоресурсів у цій сфері потрібно зменшити на 3,2%, що становить 25% від загального очікуваного зменшення споживання енергії.

Держенергоефективності спільно з Україно-данським енергетичним центром розробило мехзанізм підтримки впровадження енергоефективних проектів на підприємствах шляхом використання Добровільних Угод (VA-Scheme).

Мета механізму – підвищення конкурентоспроможності економіки України шляхом зменшення частки паливо-енергетичних ресурсів у собівартості продукції.

Державна підтримка передбачає компенсацію від держави частини банківського кредиту, що бере підприємство для реалізації енергоефективних заходів. Держава зобов’язана виплатити компенсацію, підприємство – витратити кредитні кошти виключно на енергоефективність. Розмір компенсації залежить від розміру підприємства та від рівня досягнення запланованої економії енергоресурсів.

Енергоефективні заходи, на які планується надаватись державна підтримка:

  1. заміщення викопних видів палива на відновлювані джерела енергії та альтернативні види палива;
  2. встановлення енергоефективного технологічного обладнання;
  3. запровадження системи енергоменеджменту;
  4. впровадження високоефективних інженерних систем, систем обліку та управління ресурсами;
  5. термосанація будівель, приведення їх до мінімальних вимог з класу енергоефективності.

Для досягнення мети та якісної роботи механізму запрошуємо підприємства та банківські установи до діалогу в рамках його розробки.

З питань роботи механізму державної підтримки підприємств:
Tel: 044-5905412