Добровільні угоди

Добровільні Угоди (Voluntary Agreements) – один із найбільш ефективних інструментів підвищення енергоефективності промислових підприємств в країнах розвиненої економіки (Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Франція, Великобританія та ін.).

Інструмент працює за принципом взаємовигідних відносин держави та бізнесу, що підписують угоду про взаємні обов’язки.

Держава забезпечує скорочення споживання паливо-енергетичних ресурсів та емісії викидів СО2 на своїй території, а бізнес отримує кошти від держави або податкові пільги протягом терміну дії Угоди з метою реалізації енергоефективних заходів на підприємствах.

Держенергоефективності спільно з Україно-данським енергетичним центром розробило інструмент Добровільних Угод для України.

Український інструмент передбачає компенсацію від держави частини банківського кредиту, що бере підприємство для реалізації енергоефективних заходів. Держава зобов’язана виплатити компенсацію, підприємство – витратити кредитні кошти виключно на енергоефективність. Розмір компенсації залежить від розміру підприємства та від рівня досягнення запланованої економії енергоресурсів.